Ocena oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

Kompleksowa ocena potencjalnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko oraz dobór skutecznych rozwiązań minimalizujących te oddziaływania jest problemem wymagającym odpowiedniego podejścia, uwzględniającego skalę ingerencji inwestycji w przestrzeń i środowisko oraz czynnik czasu związany z poszczególnymi etapami: budowy, eksploatacji i jej ewentualnej likwidacji.

Proponowana przeze mnie oferta współpracy obejmuje opracowanie dokumentacji środowiskowej na etapie przygotowania inwestycji oraz kompleksową obsługę w procesie uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Zapewniam także wsparcie podczas realizacji robót budowlanych w zakresie wypełniania obowiązków i wymagań prawnych ochrony środowiska.

Zakres wykonywanych usług:

Zachowanie harmonii pomiędzy środowiskiem a przestrzenią kształtowaną przez człowieka